Page 11 - katalog_kalendare_2024_bez_adresy_s_cenou_sk
P. 11

FIREMNÉ STOLOVÉ KALENDÁRE NA MIERU | 11     DOTLAČ VÁŠHO LOGA NA LIŠTU

     Z našej širokej ponuky si vyberte ten správny rozmer a tému kalendára a my ho ozdobíme logom vašej spoločnosti, takže si vás
     zákazníci a obchodní partneri pripomenú každý deň v roku.

     KALENDÁR NA MIERU PRE VAŠU FIRMU


     1. INDIVIDUALIZOVANÝ        2. KALENDÁR             3. KALENDÁR
     KALENDÁR              NA ZÁKAZKU              Z VAŠICH PODKLADOV

     Výberom kalendára z našej ponuky sa  Ste kreatívni, máte vlastné originálne  Kompletný návrh kalendára máte
     to zďaleka nekončí. Použijeme originálny  nápady? Kalendár v tvare hviezdy,  pripravený v predtlačovej úprave
     súbor snímok vašich produktov, každú  futbalového dresu, odvážne kombinácie  a hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý
     stranu ozvláštnime farbou, logom alebo  farieb, progresívny dizajn… Vyhovieme  vám ho pomôže realizovať? Ste v cieli.
     sloganom vašej spoločnosti. A čo takto  aj tým najodvážnejším predstavám.  Naša cenová ponuka a krátke dodacie
     sviatky, ktoré si určíte vy?    Jediným limitom je vaša fantázia.  lehoty vás príjemne prekvapia.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16